Algemeen

Gemeenteavond 28 juni

De kerkenraadscommissie heeft, zoals eerder gecommuniceerd, een gemeenteavond gepland op dinsdag 28 juni. In eerste instantie zou het onderwerp dan zijn over hoe we als gemeente organisatorisch verder gaan vanaf 1 januari 2023. Dan loopt officieel de pioniersperiode af en moeten we het traject inzetten om een ‘gewone’ gemeente te worden. Vorige week heeft onze nieuwe pioniersbegeleider Henk Boerman (IZB) ons bijgepraat over de mogelijkheden en het traject. Het is nu nog te vroeg om u als gemeente te informeren. Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar een gemeenteavond in september 2022.

Op 28 juni zal de taakgroep Vieren een terugkoppeling doen van de gesprekken die er geweest zijn met onder andere de kringen. Daarnaast zal er informatie gegeven worden over de financiën en de plannen om in het najaar acties te organiseren om meer geld voor De Fontein te werven. Iedereen is hartelijk welkom om vanaf 19:30 uur aanwezig te zijn in de tuin van ds. Sjoerd Muller (Holleweg 28, Beekbergen). Bij slecht weer zullen we uitwijken naar een andere locatie. Vooralsnog gaan we er van uit dat we in de tuin terecht kunnen. Na de gemeenteavond is er gelegenheid om met elkaar te borrelen onder de bezielende leiding van beide predikanten. Is vervoer een probleem? Geef dat door aan de secretaris (secretariaat@defonteinapeldoorn of 06-53923120). Dan zorgen we dat er vervoer wordt geregeld.