Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn

We ontvingen weer een gebedsmail van het zendingsechtpaar Joram en Daniëlle Oudshoorn. Graag vragen we je aandacht voor deze punten:

Wilt u met ons DANKEN:

  • Dank voor Gods trouw en liefde
  • Dank God voor de positieve voorbereidingsdagen voor het tweede semester op de  Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS).
  • Dank voor Gods aanwezigheid en plannen in de sloppenwijk.

Wilt u met ons BIDDEN:

  • Vrijdag begint het tweede semester op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Bid voor een gezegend semester voor studenten en docenten. Bid ook voor de ministry days op 30 en 31 juli in het plaatsje Groot Aub, waar NETS samen met een aantal plaatselijke kerken het licht van het evangelie mag verspreiden.
  • Voor Grow! De start van een nieuwe groep zwangere vrouwen op woensdagmiddag 20 juli, de bijbelstudiegroep op donderdagochtend en de start van de haak en brei groep op zaterdag 23 juli. Er is veel tegenstand bij de start van nieuwe dingen. Bid dat Gods koninkrijk doorbreekt in dit gebied.
  • Voor ons gezin. De kinderen zijn weer gestart na 4 weken vakantie. Bid voor rust in ons gezin in een druk semester.