Algemeen

Secretariaat De Fontein

De kerkenraadscommissie zoekt al wat langer naar een nieuwe secretaris. We hebben eerder gevraagd om namen van gemeenteleden die geschikt zouden zijn voor deze functie. Inmiddels is er een gesprek geweest met Mark Stomphorst. Hij overweegt om het secretariaat op te pakken. De komende periode zal hij betrokken zijn bij de vergaderingen van de kerkenraadscommissie. Als hij de taak op zich wil nemen, zal hij per 1 januari 2023 secretaris worden. De huidige secretaris, Herbert van Daalen, zal zich meer gaan richten op de taakgroep Missionair en het diaconaat.