Diaconie

Diaconale collecte 8 januari 2023

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.