Diaconie

Opbrengst diaconale collecten januari 2023

De diaconie is zeer erkentelijk met de bijdragen die gegeven zijn tijdens de diaconale collecten in De Fontein in de maand januari 2023:

  • 1 januari € 169,85 – gemeentediaconaat
  • 8 januari € 229,85 – citypastoraat
  • 15 januari € 197,80 – vakanties voor mensen en gezinnen met minimuminkomen
  • 22 januari € 270,50 – Christelijk Noodfonds Apeldoorn
  • 29 januari € 194,15 – Kerk en vluchteling