Diaconie

Diaconale collecte 5 maart 2023

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en met de feestdagen een attentie krijgen. Het doel van deze collecte is mensen die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het verlies van een dierbare een zichtbaar teken van meeleven te geven. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.