Algemeen

Samen danken en bidden

  • Nr. 4, 28 april 2023

 

Met Pasen stond in onze viering het eerste gedeelte van 1 Korintiërs 15 centraal.

Hierin benadrukt Paulus de opstanding van Jezus, omdat velen Hem in levenden

lijve hebben ontmoet, zelfs een keer meer dan 500 tegelijk! Maar al zijn we overtuigd,

dat Jezus echt is opgestaan, dan nog kunnen we deze gebeurtenis slechts voor

kennisgeving aannemen. In dit geval heeft de Opstanding geen invloed op ons

leven, ook zingen we ‘want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan’.

Daarom schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe en via haar aan ons, niet

alleen, dat Jezus eens en voor goed de dood heeft overwonnen, maar ook wat dit

betekent voor ons gedrag. Daarom luidt zijn belangrijke conclusie: ‘Kortom, wees

standvastig en onwankelbaar en zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer, in

het besef, dat door de Heer jullie inspanningen nooit tevergeefs zijn’ (1 Kor. 15:58).

Laten we daarom dankbaar zijn, dat de kracht van de Opgestane Heer zichtbaar

wordt in het leven en gedrag van tallozen, die zich met hart en ziel inzetten voor Zijn

werk. Hieraan kunnen ze allereerst veel voor Hem betekenen, maar ook voor

medemensen. Dat kost weliswaar de nodige inspanning, maar schenkt ook veel

voldoening en zelfs blijdschap.

 

  • Veel vacatures

Ondanks veel inzet blijft er ook veel werk voor de Heer liggen, omdat gemeenteleden

voorrang geven aan andere bezigheden… Dat is ook al jaren het geval in veel

Protestantse gemeenten. Onlangs stond er in de kerkelijke pers, dat er in de nabije

toekomst zelfs een groot tekort aan voorgangers dreigt, ondanks krimpende en

verdwijnende kerken. Daarom is er aanleiding te bidden om de bereidheid van

gemeenteleden om zich naar vermogen in te zetten en zich door Woord en Geest te

laten coachen om een goede bijdrage aan het bevrijdende werk van de Heer in kerk

en wereld te kunnen leveren.

 

  • Sámen danken en bidden

Hoewel mijn naam onder deze rubriek staat, zijn ook de collega’s Froukje en Jan

Karelse, Sander Ris en Johan Woudenberg erbij betrokken. Bovendien hopen we op

aandacht, mee danken en bidden van zoveel mogelijk gemeenteleden. Alleen met

elkaar kunnen we als Fontein een gebedsbeweging voor de problematische wijken

van de Protestantse wijken zijn. Hieraan wil wij graag een bijdrage leveren, maar

hebben wel behoefte aan instemming en deelname.

  • Marius Noorloos