Algemeen

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn

Zondag 14 mei a.s. wordt er weer een interkerkelijk regiogebed gehouden. Ditmaal zal deze gebedsbijeenkomst in Het Kristal worden gehouden. Deze avond zal in het teken staan van gebed voor de vele vacatures in de Apeldoornse kerken en in het bijzonder die voor voorgangers/predikanten. Verder zal het CLC, de evangelische boekwinkel de focus krijgen, dankbaarheid voor het 40 jarig jubileum op 24 juni a.s. en gebed dat dit mooie werk mag doorgaan. Als laatste willen we bidden voor de (Youth) Alpha-groepen in Apeldoorn en in het bijzonder voor de cursisten dat zij door mogen gaan met hun zoektocht naar God. De inloop is vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur beginnen we. Om ongeveer 20.30 uur ronden we af. U bent van harte uitgenodigd.
De voorbereidingsgroep. Luc, Nelleke en Greetje