Overig

Samen danken en bidden

Samen danken en bidden (8, 23 juni 2023)

  • In de brief van Jacobus trof me weer over bidden de belofte in 5:16: ‘Het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (NBV-21). De vertaling van de NBG-1951 en van hierop lijkende vertalingen luiden: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan wordt verleend’. Allereerst valt op, dat het gaat over het gebed van een rechtvaardige. Niet ieder gebed is dus krachtig, maar wel het gebed van iemand, die rechtvaardig leeft. Volgens Jezus is dat degene die God wil liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Verder wordt gezegd, dat het gebed van een rechtvaardige veel uitwerkt en dus niet alles. Het derde opmerkelijke kenmerk is, dat God aan zo’n gebed kracht schenkt. Al met al reden genoeg dankbaar te zijn voor de krachtige invloed, die Hij aan
    rechtvaardige gebeden geeft en te bidden, dat voortdurend veel dergelijke gebeden bij Hem terecht komen. In Openbaring 5:8 is zelfs sprake van schalen vol wierook, die de gebeden van de heiligen of van de gelovigen bevatten. De gewijde geur van wierook betekent wellicht, dat God hieraan veel waarde hecht.. In dit licht is het zinvol niet alleen te danken en te bidden voor de Prot. wijkgemeenten in Apeldoorn, maar voor alles en allen, die dit nodig hebben.

 

  • Artikel in het Nederlands Dagblad over Protestants Apeldoorn                                                                                                                   In het ND van morgen/zaterdag staat een uitvoerig artikel van redacteur Koos van Noppen over de situatie in de PGA met als titel ‘We moeten het echt over een andere boeg gooien’. Het bevat o.a. een interview met Marjoleine Engelbert als voorzitter van de Algemene kerkenraad en met mij als auteur van boeken over gemeenteopbouw. Ook de gebedsbeweging van De Fontein komt ter sprake. Laten we dankbaar zijn voor de grote aandacht, die deze krant besteedt aan de betekenis van het Evangelie voor het kerkelijk en maatschappelijk leven, evenals voor de politiek. De redactie maakt de doelstelling Christelijk betrokken duidelijk waar. Daarom is er ook reden te bidden, dat hiervoor mogelijkheden blijven bestaan. Verder is het goed te bidden, dat het artikel over Protestants Apeldoorn ook daarbuiten een gunstige invloed heeft op het kerkelijk leven en beleid.

 

  • Bekend en vertrouwd worden met de Geest
    De Heilige Geest komt vooral in het Nieuwe Testament veel voor en neemt daar een centrale plaats in, omdat Hij de relatie legt en verdiept met God als Vader en met Jezus als Redder. Hierdoor worden ook danken en bidden gestimuleerd. Niettemin kennen veel gemeenteleden en kerkgangers Hem niet persoonlijk en zijn niet of weinig met Hem vertrouwd. Om meer met de Geest bekend en vertrouwd te raken zijn er vijf korte meditaties met vragen beschikbaar over bijlage 1 en 2 van De Geest wijst de weg. Bijlage 1 gaat over leven onder invloed van de Geest en bijlage 2 over de noodzaak en mogelijkheid om een nieuw mens te worden. De meditaties zijn bij mij verkrijgbaar.
    Marius Noorloos