Algemeen

Bericht van de algemene kerkenraad

Op verzoek van de classicale vergadering Veluwe heeft de algemene kerkenraad dhr. G. Bok,Thorbeckestraat 11 te Apeldoorn verkozen tot  ouderling met bepaalde opdracht voor het scribaat van de classicale vergadering Veluwe, ingaande januari 2024. Deze maand treedt Gerrit Bok, na een ambtsperiode van 12 jaar, terug als scriba Classis Veluwe. Omwille van de continuïteit van hetomvangrijke werk van de classis is Gerrit bereid vanaf januari 2024 de classicale vergadering voor een nieuwe termijn als scriba te dienen. De classicale vergadering en de algemene kerkenraad zijn zeer verheugd dat hij hiertoe bereid is. Als er 21 juli 2023 geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba van de algemene kerkenraad, e-mail scriba.ak@pkn-apeldoorn.nl zal Gerrit D.V. januari 2024 in een eredienst in de Eben Haëzerkerk in het ambt worden bevestigd.