Diaconie

Diaconie

De Sleutel, ooit begonnen als pioniersplek van de PKN, is een Diaconaal buurtproject met een locatie in Kerschoten en in Zuid. De Centrale Diaconie is daarmee zowel financieel als
bestuurlijk volledig verantwoordelijk voor dit project. Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in deze wijken nemen graag deel aan de
verschillende activiteiten bij De Sleutel. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten? Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.