Leren en ontmoeten

Ochtenddienst 13 augustus

Zondag is het thema: troost. Troost, een teer en kostbaar woord; voor mij echt iets wat bij God en geloven hoort. Echte troost komt van God, die ons als geen ander kent. Hoe troost God? Met Advent zingen we zelfs: Hij komt de volken troosten. Dat doet God door het leven en sterven van onze Heer Jezus Christus. Maar hoe troost hij nog meer? Daar staan we wat langer bij stil en hopelijk is dàt vanmorgen al tot troost. We laten ons leiden door de troostrijke woorden uit Jesaja 51 vers 12 t/m 16. Woorden die ook zo treffend terugkomen in de Engelse song “Be still my soul”. ( in de bijlage vind je de tekst van dit lied) Onze voorganger is: ds. Paul van der Meulen. We zien uit naar een gezegende dienst.