Algemeen

Bij de start nieuwe kerkelijk seizoen

De start van het nieuwe kerkelijk seizoen is een goed moment om even stil te staan bij het proces van toekomstverkenning dat in de PGA gaande is. Tot nu toe is vooral bij de AK, kerkenraden en commissies veel gedacht, gepraat, geluisterd en gebeden. De komende tijd zal dat meer en meer ook in de wijken plaatsvinden. We ervaren het als een lastig proces met moeilijke vragen waarbij de antwoorden niet voor de hand liggen. Vragen als: waar staan we voor als kerk? Voor wie zijn we er? Hoe zijn en worden we van betekenis voor Apeldoorn? Wat betekent dat voor de huidige kerkleden? En wat voor toekomstige generaties of randkerkelijken? Welke organisatie past daarbij? Wat is de weg die God ons wijst?

De komende weken en gedurende het komende winterseizoen zullen we steeds concreter naar antwoorden moeten zoeken, want de urgentie is groot. Graag vragen we uw gebed voor de PGA en de toekomst van de kerken in Apeldoorn.

Algemene kerkenraad