Algemeen

Samen danken en bidden. Nr. 14, 22 september 2023

Het kapitaal van het gebed is door allerlei omstandigheden behoorlijk aan inflatie onderhevig. Een journalist van dagblad Trouw was ooit op weg om een goed verkopende theologische auteur te interviewen. Hij kwam voorbij een boekhandel. In de etalage lag een boek: De mooiste gebeden van de wereld. De verkoper had er een kaartje bij gelegd met de tekst: “Sterk in prijs verlaagd”. De theoloog die nadien werd geïnterviewd sloot af met de opmerking: “De tijd waarin het gebed waarde had, is voorbij”. Het gesprek was gegaan over onze daden, niet over de grote daden van God.

En toch… Wij kiezen ervoor om samen te danken en te bidden. Dat heeft alles te maken met hoe wij in het leven staan en ons geloof dat God onze gebeden hoort. God zal altijd onze gebeden beantwoorden. Maar Hij antwoordt ze op Zijn manier. En zijn weg met ons zal een weg zijn van volmaakte wijsheid en liefde. Bonhoeffer zei het treffend: “God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften”.

Begin september was er een biddag voor de schepping. De klimaatproblemen hebben er toe aangezet. Bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar is er in Den Haag altijd een speciale gebedsbijeenkomst. Wij kennen nog altijd de jaarlijkse bid- en dankdag “voor gewas en arbeid”. De natuur, de economie, de bestaanszekerheid en de cultuur zijn immers thema’s die niet alleen om politieke en maatschappelijke  daadkracht vragen maar zeker ook om ons gebed. Eind januari is er de jaarlijkse internationale week der gebeden voor de eenheid van de christenen.

Begin dit jaar schafte de Deense regering zonder overleg met de kerken de jaarlijkse biddag af, een nationale vrije dag. Als reden werd genoemd dat er extra arbeidsuren nodig zijn, die extra belastinginkomsten opleveren, want de oorlog in Europa kost handen vol geld. Vanuit de kerken klonk als reactie dat er vroeger juist extra biddagen werden georganiseerd als er oorlog was…

Laten wij aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen danken en bidden voor de werkers in en vanuit ons midden en voor het beroepingswerk. Wij bidden om de vernieuwing, verdieping en uitbreiding van zoveel dat ondernomen wordt. Wij bidden voor onze jonge mensen thuis, op school, in hun (bij-)baan en in hun vriendenkring en bijeenkomsten. Wij bidden met vertrouwen voor de wijkgemeenten en hun kader en voor de andere kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn en omgeving. Wij blijven bidden voor de volken die getroffen worden door rampen en oorlogen. En laten wij vooral niet vergeten om te danken voor veel, heel veel waaraan wij gewend zijn geraakt. Wij zijn daarin in vergelijking met andere landen en culturen nog altijd bijzonder bevoorrecht. Noemt u maar op!

Jan Karelse