Diaconie

Diaconale collecte 22 oktober

Lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, hebben een belangrijke rol in de samenleving. In afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren, nemen veel vrouwen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in het toerusten van de vrouwen door hen maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus, naailes of voorlichting over gezonde voeding te geven. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.