Algemeen

Danken en bidden voor Apeldoornse kerken

Wil je met ons mee blijven bidden voor de kerken in Apeldoorn? Ik hoop dat je de Protestantse kerk in onze stad beter wilt leren kennen en je hart wil openen voor wat er binnen haar gaande is.

Als eerste: wil je dit artikel over de Protestantse Kerk in het Nederlands Dagblad lezen op https://www.nd.nl/geloof/protestant/1180624/het-roer-moet-om-schreef-de-kerkenraad-straks-passen-alle-pro. Wanneer je geen abonnement hebt, mail mij even of stuur een whatsapp naar 06-19863293. Met dit artikel krijg je een goed beeld van de vragen die leven in de Protestantse wijkgemeenten in onze stad.

Als tweede: wil je bidden voor allerlei gesprekken die er worden gevoerd met de verschillende wijkgemeenten over hun toekomst? Bid voor de wijkgemeenten die samen de Protestantse Gemeente Apeldoorn vormen: de Drie Ranken (in de Maten), de Hofstad (Zuid), de Jachtlaankerk (West), de Goede Herderkerk (West, Orden), de Grote Kerk, de Julianakerk (Oost), de Wilhelminakerk (Noord), de Eben-Haëzerkerk (Gereformeerde Bond). In de toekomst zullen deze wijkgemeenten steeds intensiever samenwerken – inclusief De Fontein en de pioniersplek De Vuurplaats (voor twintigers). Daarnaast zijn er diaconale plekken waar Apeldoorners concreet worden geholpen. Wil je dit netwerk van wijkgemeenten, pioniersplekken en diaconale plekken aan God opdragen: dat we elkaar weten te vinden en samen nieuwe initiatieven ontplooien die de onze kerk weer ‘nieuw leven inblazen’.

Als derde: elke wijkgemeente, pioniersplek en diaconale plek heeft haar predikant, kerkelijk werker en pionier. Deze kerkleiders komen een paar keer per jaar samen in de werkgemeenschap: een intervisiegroep van alle voorgangers en kerkelijk werkers in Protestants Apeldoorn. Tijdens deze ontmoetingen delen we als kerkleiders wat er gebeurt in de verschillende wijken van onze stad. Maar we zoeken als kerkleiders vooral naar een gezamenlijke toekomst: hoe werken we meer gezamenlijk aan oplossingen voor allerlei problemen – hoe komen we meer van elkaars gemeenschappen te weten – hoe inspireren en motiveren we elkaar om met passie voor God en onze mede-stadsbewoners te ‘bouwen aan de kerk’?

Dank je voor je gebeden.