Financiën

Eindejaarsgift

Nog 1 maand en dan is het jaar 2023 alweer om. Op financieel gebied was het jaar 2023 een positief jaar. We hebben een aantal (grote) giften gehad, en minder kosten vanwege het vertrek van Sjoerd Muller. Op dit moment ga ik ervan uit dat we eind 2023 een positief bedrag overhouden van € 70.000 – € 75.000. Toch wil ik graag de mogelijkheid noemen om De Fontein een eindejaarsgift te geven.

Voor de komende jaren is er veel geld nodig. We hopen op de komst van een nieuwe predikant en op termijn een andere locatie. Heeft u zelf ook een goed jaar gehad, of bent u bijvoorbeeld net lid geworden en heeft u nog niet de mogelijkheid gehad om een gift te geven? Uw gift is van harte welkom op onze ING-bankrekening: NL58INGB 0007 8102 89 t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn betr. De Fontein. Geven kan ook via deze link. Kies bij ‘project’: Eindejaarsgift. Alvast bedankt.