Algemeen

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn

In 2023 begint de Advent op zondag 3 december. Mooi dat we op die dag in Apeldoorn door ons gezamenlijk gebed als het ware “een pad mogen banen voor onze God.” Bij deze nodigen wij u dan ook van harte uit om samen met ons te bidden voor Apeldoorn.

Op 5 november baden we bij de Tabernakelkerk voor de Jongeren in Apeldoorn en voor Alpha Wereldwijd en in Apeldoorn.

Onze gebedsavond op zondagavond 3 december zal zijn bij de Koningshof. We zijn van plan te gaan bidden voor Stichting Present en de actie Kerstengel Apeldoorn en voor Stichting De Herberg Apeldoorn. De actualiteit in het Midden Oosten zal in ons gebed niet worden vergeten.

Ontvangst vanaf 19.00 uur. De gebedssamenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur. Kom en bid mee!