Algemeen

Serie zondagavonden: ‘In gesprek met de Catechismus’

De Heidelbergse Catechismus: veel gemeenteleden zullen het nog als kind uit hun hoofd hebben moeten leren, anderen zullen het misschien juist nooit gelezen hebben. Hoewel de catechismus bijna 500 jaar geleden is geschreven en op verschillende manieren is uitgelegd, is het een van de drie belangrijke documenten die de basis vormen van wat we in gemeente en de PKN leren en geloven. De Catechismus geeft antwoord op belangrijke vragen over het geloof en de kerk. Wat heeft dit formulier ons in deze tijd te zeggen? Is het tijd om dit oeroude document vaarwel te zeggen of kunnen we er nog veel van leren? Zijn we het eens of oneens met de antwoorden die de Catechismus geeft?

In een serie van 6 avonden willen we samen “in gesprek gaan met de Catechismus”. We zullen samen aan de hand van een Bijbeltekst en een aantal teksten uit de Catechismus een thema bespreken. In principe zullen deze avonden vanaf januari steeds de 3e zondag van de maand zijn van 19.30-21.00, tenzij anders afgekondigd.

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Tabitha Moes