Financiën

Tweede collecte 14 januari

Geloven in Moerwijk is een kerkgemeenschap in Den Haag en sterk verbonden met de wijk Moerwijk. Deze gemeente is 8 jaar geleden als PKN-pioniersplek gestart en Ds. Bettelies Westerbeek is als buurtpastor verbonden aan deze mooie maar ook kwetsbare gemeenschap, die op haar eigen plek als kerk en gemeenschap van betekenis wil zijn in de multiculturele wijk Moerwijk. Als Fontein hebben we toegezegd, hen jaarlijks met minimaal € 500,- te steunen. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij  ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Pionierswerk Den Haag’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Pionierswerk Den Haag’.