Algemeen Leren en ontmoeten

Samen danken en bidden, nr. 22 – 12 januari 2024

Allereerst maar eens nadenken over een citaat uit 1932. Ondanks veranderde omstandigheden is het uiterst actueel voor ons kerk zijn vandaag de dag. Dietrich Bonhoeffer zei tijdens een oecumenische jeugdconferentie:

“De ongelovige wereld zegt: “De kerk is dood. Laten wij haar begrafenis vieren…” De ongelovige wereld, vol van vrome illusies, zegt: “De Kerk is niet dood, alleen maar zwak. Laten wij haar dienen met al onze kracht en helpen weer tot groei te komen.” De gelovigen zeggen: “De Kerk leeft temidden van het sterven, alleen omdat God haar roept van dood tot leven en, ondanks ons, het onmogelijke doet door ons.”

Voor mij ligt het laatste nummer van “Kijk op de Kerk”, de kerkkrant van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Daarin presenteren de wijkgemeenten zich:

De Drie Ranken, Eben-Haëzerkerk, Evangelisch Lutherse Gemeente, de Fontein,Goede Herderkerk, Grote Kerk, de Hofstad, Jachtlaankerk, Julianakerk, Regentessekerk en Wilhelminakerk.

Eén ding is de laatste tijd duidelijk geworden: de kerk gaat veranderen! Het is niet meer vol te houden om op de huidige manier door te gaan. Het roer moet om. Er wordt gebrainstormd. Wat zijn de goede criteria om te komen tot een dynamische, vitale gemeente, die geloofsvernieuwing en werfkracht onder haar leden heeft?

Apeldoorn en de dorpen er omheen kennen ook tal van andere kerken. Aan heel dat palet aan geloofsgemeenschappen zijn beloften en opdrachten meegegeven om in onze samenleving voor jong en oud in woord en daad het Koninkrijk van God voor te leven. Vuur blijft alleen branden als het om zich heen grijpt! Wees vurig van geest!

Al die genoemde en ongenoemde gemeenten meld ik met opzet. Het heeft een bedoeling! In onze gebedsactie voor de kerken van Apeldoorn en omgeving willen wij concreet worden. Het is van belang om in onze gebeden de kerken, de voorgangers, de ambtsdragers en andere werkers zoveel mogelijk met naam en toenaam te noemen. Dat houdt ons bidden uit de buurt van plichtpleging en oppervlakkigheid. Misschien doet u er goed aan om net als ik ook één of meer gemeenten speciaal te adopteren in het gebed. Laten wij “Kijk op de Kerk” veranderen in “Bid, werk en dank voor de Kerk”!

Er is onder ons veel talent en een gevarieerde inbreng. Er is kennis van zaken op theologisch, kerkelijk en organisatorisch gebied. Dat is geweldig, maar het is bij lange na niet genoeg om kerkelijk te overleven. Laten wij bidden voor de voorgangers en hun werk, dat er Geest en leven komt in de kerkdiensten en pastorale en missionaire contacten, dat de gemeenten niet stationair om hun eigen as heen draaien, maar zich uitstrekken naar de bezieling en vervulling met de Heilige Geest van Christus. Hoop op nieuwe kansen en bid om het bijbels realisme van Gods koninkrijk.

Er ligt een nieuw jaar voor ons. Bonhoeffer zei: “De Kerk leeft temidden van het sterven, alleen omdat God haar roept van dood tot leven en, ondanks ons, het onmogelijke doet door ons”. Wij mogen nieuw land ontginnen!

Jan Karelse