Algemeen Financiën

Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024 gaat van start! Gemeenteleden krijgen binnenkort een mail met daarin informatie om een toezegging voor Kerkbalans 2024 te doen. Als u geen mail ontvangt, is het goed mogelijk dat u volgende week een brief ontvangt, met daarin de instructies om toe te zeggen. Als er nog vragen zijn: mail, app of bel gerust,

Hartelijke groeten,

Jos Nijkamp | Bijdragen De Fontein
bijdragen@defonteinapeldoorn.nl
06 – 509 209 67