Diaconie

Diaconale collecte 14 januari

Kerk in Actie pakt in ons eigen land de acute nood, van mensen die in armoede leven, aan door het organiseren van een voedselpakkettenactie voor de Voedselbank. Maar ze helpen mensen ook om structureel uit schulden te komen of om niet nog verder in financiële problemen te raken als ze al schulden hebben. Daarvoor wordt samengewerkt met SchuldHulpMaatje. Met onze hulp kan deze organisatie nieuwe plekken openen waar mensen met ernstig en langdurig geldtekort worden geholpen. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.