Financiën

Tweede collecte 11 februari

Stichting Williams is 100 jaar geleden opgericht toen de kerken in Apeldoorn een pand aan de Van Kinsbergenstraat in bezit kregen. Dit pand is al die jaren gebruikt als ontmoetingsplek voor met name jongeren uit de achterban van de kerken, maar ook voor missionaire projecten. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van dit gebouw. Ze wil een open plek bieden aan jongeren, waarbij iedereen ertoe doet en waar iedereen van waarde is. Horeca is daarvoor een goed middel omdat het jongeren aanspreekt en laagdrempelig is. Je kunt er anderen ontmoeten in een ontspannen en veilige sfeer. Na het vertrek van De Schenkers openden Wietske en Sebastiaan Kruyswijk in juli 2023 het jongerencafé Lighthouse. Zij hebben geen inkomsten uit Lighthouse en draaien volledig met vrijwilligers. Vooral op zaterdagavond wordt het café goed bezocht. Het is duidelijk dat er behoefte bestaat bij jongeren om op deze plek elkaar te ontmoeten. Om de huurkosten voor de Lighthouse zo laag mogelijk te houden is aan kerken in Apeldoorn gevraagd om bij te dragen in de kosten voor het pand.  Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij  ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Lighthouse’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Lighthouse’.