Diaconie

Diaconale collecte 11 februari

Wij kennen allemaal de schokkende beelden van mensen die op de vlucht zijn. Wereldwijd zijn dat er helaas nog altijd miljoenen, veelal uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden inwoners uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Door lange procedures maken ze ook daar een onzekere tijd door. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.