Algemeen

In gesprek met de Catechismus: Bestuurt God alles?

Deze tweede avond willen we nadenken over het thema “voorzienigheid” of ook wel: hoe God alle dingen op aarde en in de hemel bestuurt. Dit doen we aan de hand van Zondag 10, vraag 27. Daarin staat dat er niks toevallig gebeurt en alles – ook ziektes en armoede – van God komen.

Verschillende teksten worden gebruikt als bewijstekst: denk aan Handelingen 17:25-28 of Jesaja 29:15-16. Maar kunnen we wel stellen dat alles wat gebeurt op deze aarde Gods wil is? En hoe zit dat dan met onze eigen zorgen en tegenslagen? Is het echt Gods wil dat ik word ontslagen? Heeft God het zo gestuurd dat mijn moeder ziek word? En kunnen we er als kerk troost uit halen dat God alles bestuurt of maakt dat ons passief?

Van harte welkom op 18 februari 19.30 in het Kristal!

De volgende avonden zijn op:
-17 maart
-14 april
-12 mei
-16 juni