Algemeen

Interkerkelijk gebed

Zondagavond 10 maart 2024. Bidden voor Apeldoorn. Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee. Om 19.30 uur opening, enkele liederen, gevolgd door inleiding (2x) en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur.

Info: gebedapeldoorn055@gmail.com

De volgende avonden zijn:

7 april De Fontein
12 mei Filadelfia