Algemeen

Pastoraat in de Fontein – een update

Na het vertrek van ds. Sjoerd Muller medio 2023 is er een nieuwe situatie ontstaan binnen de organisatie en de uitvoering van het pastoraat in onze gemeente. Sjoerd had  daarin tot op dat moment de regie, vanuit de kerkenraadscommissie (kc) is Stannie Bruinink verantwoordelijk.

Het beleid van de kc is dat de “eerstelijns” pastorale zorg  binnen de kringen plaatsvindt. Daarnaast is er voor de Fonteiners die niet deelnemen aan die kringen een team van 6 pastorale bezoekers beschikbaar. Voor het jeugdpastoraat zijn twee jeugdleiders beschikbaar.

Begin januari 2024 is Klaas van Zijverden op verzoek van de kc begonnen als coördinator van de pastorale activiteiten binnen onze gemeente, dit om de kc-leden (ook daar zijn op dit moment nog vacatures…) te ontlasten en om eventuele ‘gaten’ in de pastorale zorg in kaart te brengen.

Omdat we een in ledental groeiende gemeente zijn bleek de bestaande verdeling van de adressen over de pastorale bezoekers niet meer volledig. Daar is inmiddels een inhaalslag gemaakt. Alle ontbrekende adressen zijn verdeeld over de pastorale bezoekers.

Ook stelde de KC vast dat er na het vertrek van ds. Sjoerd Muller pastorale zaken bleven liggen. Niet heel raar, want met minder menskracht kan je ook minder doen.

In de dienst van vorige week zondag 3 maart heeft onze voorzitter Wim Burggraaf verteld dat we vanaf 1 maart jl. pastorale ondersteuning hebben gekregen van ds. Hans van Ark uit Wapenveld. Hij is – voor de periode dat we een predikantsvacature hebben – een dag per week (op de woensdagen) voor De Fontein beschikbaar om in voorkomende situaties pastorale taken te doen. Ook zal hij dit jaar nog een aantal keren in onze zondagse diensten voorgaan. Daar zijn we heel dankbaar voor en blij mee! Hartelijk welkom, Hans en bovenal: Gods zegen gewenst in deze taak!

Voor pastorale vragen mail je naar het centrale e-mailadres:

pastoraat@defonteinapeldoorn.nl

Wil je ds. Van Ark zelf spreken dan kan je hem altijd bellen (06-21879108) of mailen (hansvanark@planet.nl) – ook buiten de woensdagen!

Voor een bezoekafspraak met hem bel je met Geertje Lagemaat (06-23056571) of stuur je een e-mail naar:  geertjelagemaat@kpnmail.nl. Zij beheert op dit punt zijn agenda.

Klaas is bereikbaar via het hierboven genoemde centrale e-mailadres en telefonisch op nummer 06-13409670.