Algemeen

In gesprek met de Catechismus

Deze derde avond gaan we echt de diepte in: we willen nadenken over Christus’ aanwezigheid in het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is namelijk een groot thema in de Catechismus, zondag 28-30 en er wordt flink uitgehaald naar de Rooms-Katholieke eucharistie. Daarbij gaan we in op de gebruiken in de vroege kerk, de Eucharistie en verschillende theologische zienswijzen op of en hoe Christus aanwezig is in het Heilig Avondmaal.

Dat is ook belangrijk voor onszelf: ontvangen wij in de gemeente echt een stukje van Gods genade en aanwezigheid en worden we daar persoonlijk door gesterkt? Of hebben we juist de vrijheid gekregen om op onze eigen manier te reflecteren op Christus’ offer?

Van harte welkom op 17 maart, 19.30 in de Fontein!

De volgende avonden zijn op:
-14 april
-12 mei
-16 juni