Leren en ontmoeten

Paasdienst: De kerk staat op!

We vieren dit jaar Pasen met het thema ‘de kerk staat op!’. We lezen tijdens de dienst uit Lucas 24:1-11 over de opstanding van Jezus. De tweede Bijbellezing is Handelingen 19:8-12, waar Paulus vanuit de synagoge een nieuwe ‘kerkplek’ begint in de school van Tyrannus. Opstanding gaat niet alleen over het lichaam van Jezus, maar ook over ons als kerk (zoals zijn opstanding ook gaat over de herleving van Israël en de herschepping van de wereld). Met Pasen staat de kerk op! Wat betekent dat voor ons als pioniersplek en geloofsgemeenschap? Met Paulus kijken we naar wat Jezus’ opstanding betekent voor de nieuwe stappen die wij willen zetten in de komende jaren. Je bent van harte welkom om met ons mee te vieren en mee te denken! Tijdens de lezingen zullen gemeenteleden verbeelden wat er beschreven staat. Voorganger is ds. Sander Ris. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en gebak. Welkom!