Algemeen

Samen danken en bidden, nr. 30 – 3 mei 2024

Wij hebben Pasen gevierd! De Kerk zingt het uit: “Jezus leeft! Hem is het Rijk over al wat is gegeven. Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden.”  Tegelijk weten we maar al te goed dat we nog niet zien dat alles en iedereen voor Hem buigt. In de christelijke toekomstverwachting belijden wij dat ooit iedereen voor Hem door de knieën gaat. Alle knie zal voor Hem buigen. Dat is toekomstmuziek. Maar die wordt vandaag de dag overstemd door de kakofonie van alle geluiden die ons omringen en die soms ook in ons opborrelen. Om daar goed mee om te gaan hebben wij de bijstand van God zelf nodig. Wij hebben God nodig, wij hebben zijn Woord en Geest nodig en wij hebben elkaar nodig om de vlam van het geloof gaande te houden en te verspreiden. Die vlam is meer dan een waakvlam. Het is een vuur dat gevoed wordt en om zich heen grijpt als er ruimte gemaakt wordt voor een leven van danken en bidden.

 Deze keer wil ik jullie attenderen op een gebedsactie van de Anglicaanse Kerk, die in Nederlandse vertaling is overgenomen en verspreid door de IZB binnen de PKN. Op de site van de IZB wordt daarover gezegd: ”Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Op die manier zijn we samen gericht op onze hemelse Vader, maar zijn ons bewust dat we op onze eigen plaats getuige zijn van Gods liefde. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven uit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk en de komst van de Heilige Geest.”

 Je kunt  meedoen  door  het  GEBEDSDAGBOEK  te  downloaden  en  uit  te  printen:

http://www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome/  Als het niet lukt door deze site hier aan te klikken, type dan dit internetadres zelf in je browser.

We roepen ook in herinnering wat de laatste gemeenteavond aan de orde kwam. Er gaan grote veranderingen plaats vinden in de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Ook in de Fontein gaan de coulissen verschuiven. Waar zullen we terechtkomen? Wie wordt onze toekomstige predikant? Wie zullen de kerkenraadscommissie aanvullen? “Welke skills, structuren en waarden zijn niet toekomstbestendig; en welke zijn dat wel? Welke gelukte innovaties en faalmomenten zijn een voorproefje van onze gedroomde toekomst?” Op welke van de drie horizonnen richten wij ons? 1. Met kleine stapjes verbeteren wat al voor handen is? 2. Visionair verkennen en ontdekken door nieuwe mogelijkheden en contacten? 3. Buiten de bestaande kaders denken, twee stappen vooruit en één stap terug en daarbij de routeplanner en het doel in de gaten houden? Het wonder van de Fontein is een werk in uitvoering. Je ontdekt het als je tijdens de voortgang van het proces blijft geloven, liefhebben en hopen en doorgaat met danken en bidden. It can take o long time for God to act suddenly. Daarom blijven wij danken en bidden.

Jan Karelse