Leren en ontmoeten

Welkom heten

Nu er weer meer mensen in de diensten mogen komen, komen ook nieuwe mensen naar De Fontein. Om deze mensen welkom te heten staan er enkele mensen bij de beide ingangen. Hiervoor zijn nog enkele mensen nodig. Als je ongeveer één keer per maand vanaf 9.30u bij één van de ingangen voor de dienst, geef dat dan door aan Jos Engelbert, jos.engelbert@gmail.com.                       Alvast bedankt. Met vriendelijke groet,  Jos Engelbert