Algemeen

Afwezigheid predikanten tijdens de zomervakantie

Voor dringende pastorale zaken kan tijdens de vakantieweken contact worden opgenomen met:

Sjoerd Muller, van 18 tot 30 juli – sjoerdmuller@defonteinapeldoorn.nl – 06-42633119

Dries Bartelink, van 30 juli tot 15 augustus – pastoraat@defonteinapeldoorn.nl – 055-7851643

Sander Ris, van 15 tot 30 augustus – sanderris@defonteinapeldoorn.nl – 06-19863293