Algemeen

Afscheid leden kerkenraadscommissie

Drie leden van de kerkenraadscommissie hebben per 1 oktober 2021 afscheid genomen. Chiel Egberts, Nelleke van Wettum en Marjoleine Engelbert hebben vanaf het ontstaan van De Fontein leiding gegeven aan de gemeente. We zijn hen zeer erkentelijk wat ze al die jaren hebben betekend. Ze hebben zich met veel energie en tijd ingezet om de totstandkoming van De Fontein mogelijk te maken. De weg ernaar toe was niet altijd even makkelijk, maar met Gods hulp hebben ze hun krachten mogen geven. Mede dankzij hen is De Fontein geworden zoals de gemeente nu is.

Chiel zal zijn werk voor de taakgroep Logistiek voortzetten. Marjoleine is benoemd tot voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Apeldoorn. Nelleke blijft als gemeentelid betrokken bij De Fontein. We wensen hen van harte Gods zegen op hun werk in Zijn Koninkrijk.