Algemeen

Vaststelling jaarrekeningen

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 23 mei j.l. zijn de ontwerpjaarrekeningen van het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen over het kalenderjaar 2021 voorgelegd en besproken. Voordat tot definitieve vaststelling van de jaarrekeningen kan worden overgegaan wordt u, als betrokken gemeentelid, in de gelegenheid gesteld hierop een reactie te geven. Beide jaarrekeningen zijn geplaatst op de website van de Protestantse gemeente van Apeldoorn en vindbaar onder de link https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/inzage-jaarrekeningen-2021/. De complete jaarrekeningen zijn ook in te zien op het kerkelijk bureau. Mocht u willen reageren, dan kunt u dat doen voor maandag 13 juni 2022 middels het mailadres scriba.ak@pkn-apeldoorn.nl.

Na inhoudelijke beoordeling van de reacties kan definitieve vaststelling van de jaarrekeningen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Rien van Burg,
scriba Algemene Kerkenraad