Diaconie

Diaconale collecte 26 juni 2022

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in ons land, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke instanties, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.