vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 11 september 2022

Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, leuke activiteiten, een mooie omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door vele vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn, kan de Diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.