Algemeen

De Fontein in actie

De Fontein gaat de komende periode extra acties houden om geld te werven voor het werk dat gedaan wordt. Het zou tof zijn, als we ons met elkaar inzetten. Voor de vakantie hebben we allerlei ideeën gedeeld. Meld jouw actie aan via actie@defonteinapeldoorn.nl dan vermelden we deze op de beamer. Tot nu toe hebben we al € 350,- aan collectes en giften ontvangen. Heel erg bedankt! Een bijdrage leveren kan via www.defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen aan de ‘De Fontein in actie’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘De Fontein in actie’.