Overig

In Memoriam Maarten Reijnhout

Vroeg in de zaterdagmorgen van 1 juli is onze geliefde Maarten Reijnhout op 95-jarige leeftijd overleden. In de afgelopen maanden verbleef Maarten in Randerode en het Gelre- ziekenhuis, waar hij in alle rust en in bijzijn van familie is ontslapen in Christus, als kind van God.
Maarten vertegenwoordigde de kernwaarden van De Fontein bij uitstek: een vast vertrouwen in Jezus, laagdrempelig in het contact, soepel in de omgang met geloofstradities. Bij de start van De Fontein wist Maarten raad met alle mogelijkheden en voorzieningen in Het Kristal. Zittend bij de receptie, onvermoeibaar bezig om ouderen bij elkaar te brengen, stak hij de handen uit de mouwen en ontving hij iedereen gastvrij. Ik heet Maarten, was zijn begroeting bij elke kennismaking om daarmee afstand te nemen van een formele relatie. Hij was toegewijd aan zijn dementerende vrouw Jeanne die in het voorjaar van 2018 overleed. Samen vormden ze een gastvrij echtpaar die van gezelligheid hielden en met hun Zeeuwsche achtergrond van mosselen en bolussen. Samen wezen ze graag nieuwe inwoners de weg, wat Maarten ook na haar overlijden in Het Kristal bleef doen. Het kostte hem, vanwege zijn ouder wordend lichaam, moeite om gaandeweg afstand te nemen van zijn vrijwilligerswerk, dat je gerust een baan kon noemen. En betrokken als hij was kon hij gefrustreerd zijn toen Het Kristal in het afgelopen jaar steeds stiller werd. Door zijn innemende manier van vragen stellen en heldere geest kwamen jong en oud graag bij hem. Hij durfde ook zelf te vragen of je langs wilde komen. Als het aan Maarten lag was niemand eenzaam.

Meerdere keren sprak hij zijn verlangen uit naar de hemel en de ontmoeting met de Heer. Ik ben niet bang voor de dood, zei hij dan.
We lazen samen uit de Psalmen en Romeinen 8: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Woorden die Maarten op het hart geschreven stonden. We vertrouwen hem toe aan zijn hemelse Vader, die hem net zo gastvrij ontvangt en méér. Laten we in onze gebeden denken we aan Wanda, Ton en verdere familie. We denken ook
aan bewoners van Het Kristal en gemeenteleden van De Fontein, voor wie Maartens overlijden een groot gemis is.
ds. Sander Ris.