Algemeen Financiën

2e collecte: Wijkkas De Fontein

Deze collecte is bestemd voor alle kosten die we als Fontein zelf maken. Bijvoorbeeld de koffie, de bloemen, de internet- en beamerkosten, en de kosten voor de jeugd-en wijkkringen. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Wijkkas’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Wijkkas’.