Algemeen

Begrotingen 2024

Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de website en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.

De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid tot en met 1 november 2023 hun mening over de begrotingen kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen vast.

Uw zienswijze kunt u kenbaar maken op de begroting van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: boekhouding@pkn-apeldoorn.nl en op de begroting van de Diaconie naar diaconie@pkn-apeldoorn.nl.

Om de begrotingen te kunnen zien hierbij de  inzage van de begrotingen 2024 naar de website van de PGA.

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente Apeldoorn