Deelgenoot/zending

Gebedsbericht familie Oudshoorn uit Afrika

De Fontein ondersteunt het gezin Oudshoorn. Joram en Daniëlle verblijven met hun vier kinderen in Namibië. Hier rusten ze christenen toe om te groeien als discipel van Jezus, de lokale gemeente op te bouwen en het Evangelie uit te dragen aan anderen. Joram is zendingspredikant en Daniëlle heeft een achtergrond in community health. Van 2010 tot 2016 werkten ze als zendingswerkers in Mozambique.

Wilt u met ons BIDDEN:

 • Bid voor de NETS.
  • Bid voor het NETS afstandsonderwijs waar Joram als coördinator druk mee bezig is. Joram legt contacten op allerlei plekken in Namibië om in lokale gemeenten de discipelschapscursus uit te rollen. Zelf faciliteert hij een groep in Windhoek. Ook komt een groep afstandsstudenten (Certificaat in Theologie) uit het land elk kwartaal voor een intensieve lesweek naar NETS. Bid dat dit vrucht draagt in hun levens.
 • Voor Grow Goreangab,
  • Op de locatie waar we samenkomen zijn twee golfplaten huisjes van de dochters van Rebekka in vlammen opgegaan. Ze hebben niets meer over. Bid voor nieuwe woningen, dat Gods grootheid hierdoor zichtbaar mag worden.
  • 28 oktober hebben we een bijeenkomst in Goreangab met twee gastsprekers van onze kerk over het huwelijk. De meeste mensen in Goreangab leven samen met iemand met wie ze niet getrouwd zijn of ze hebben veel verschillende relaties. Bid dat de Heilige Geest hierin overtuigt.
  • Bid voor de leiders: Antje, Wayne, Victoria, Rebekka, Rumold. Voor geloof en doorzettingsvermogen.
 • Voor ons gezin.
  • Richting het eind van het jaar wordt het steeds drukker. Bid voor examens, de voorbereidingen voor ons verlof in december en een deel van januari.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika