Algemeen

Interkerkelijk gebed

Zondagavond 5 november 2023 is er weer interkerkelijk gebed. Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie en  thee.  Om 19.30 uur opening, inleidingen en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur.

We zijn van plan te gaan bidden:

  1. Voor de Jongeren in Apeldoorn:
  2. Voor de Alphacursussen in Apeldoorn e.o.

Aan de actualiteit in het Midden Oosten besteden we aandacht.

Plaats: Tabernakelkerk, Waalstraat 2, Apeldoorn
Info: gebedapeldoorn055@gmail.com

De volgende avond is op 3 december Koningshof
Week van Gebed: 21 t/m 28 januari 2024