Diaconie

Barmhartigheid, gerechtigheid, heelheid van de schepping

Deze bijbelse begrippen (kernwoorden van het diaconaat) willen ons als christenen bewust maken van onze verantwoordelijkheid in de samenleving. Het gaat hierbij om het streven het lijden van mensen te verzachten, waar mogelijk op te heffen en om inzet voor rechtvaardige verhoudingen in de samenleving. Zorgen dat kwetsbare mensen fatsoenlijk kunnen bestaan is geen liefdadigheid. Wat als jijzelf vluchteling zou zijn, bijstandsmoeder, arbeidsongeschikt, chronisch ziek,  slachtoffer van uitbuiting of discriminatie? Wat heb je dan nodig aan bescherming van de overheid?

Tot slot gaat het om zorg voor de schepping die ons is gegeven. Het is duidelijk dat er grote zorgen zijn om een leefbare aarde in de toekomst, en nu al merken veel arme mensen de gevolgen van klimaatverandering. Hoe willen we de aarde achterlaten voor de generaties na ons?

Binnenkort zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Het is zeker niet onze taak als Centrale Diaconie om stemadvies te geven.

Wel reiken we u graag het bovenstaande aan om mee te wegen in uw stemkeuze.

De Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn