Diaconie

Tweede collecte 19 november

Naast de collecten voor zending is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. In Bangladesh hebben veel vrouwen geen eigen, of beperkte, inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van landbouwproducten. Via een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Het kooktoestel bespaart brandhout en stoot minder CO2 uit, daarmee is het zeer milieuvriendelijk. Erg welkom in een land dat hard getroffen wordt door klimaatverandering en natuurrampen. Bovendien produceert het kooktoestel minder rook, waardoor het beter is voor de gezondheid. Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) zorgt Kerk in Actie voor de installatie van het kooktoestel en trainen ze vrouwen in het gebruik ervan. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij  ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Kerkinactie’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Kerkinactie’.