Algemeen Financiën

Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024 is van start gegaan! We hebben al een mooi aantal toezeggingen binnen, maar we zijn er nog niet. Gemeenteleden hebben een mail gekregen met daarin informatie om een toezegging voor Kerkbalans 2024 te doen. Heb je geen mail gehad, of lukt het niet om toe te zeggen, neem dan contact met mij op! Heb je de mail wel gehad, maar nog niet de tijd gehad of genomen om een toezegging te doen? Doe dit dan snel! Met jouw gift kunnen we ons werk ook in 2024 voortzetten.

 

Als er nog vragen zijn: mail, app of bel gerust,

 

Hartelijke groeten,

Jos Nijkamp | Bijdragen De Fontein

Bijdragen@defonteinapeldoorn.NL

06 – 509 209 67