Algemeen

Interkerkelijk gebed

Zondagavond 4 februari 2024 Bidden voor Apeldoorn. Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee. Om 19.30 uur opening, inleidingen en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur. Plaats: Menorah, Paslaan 11, Apeldoorn (ingang zijdeur links bij de parkeerplaats). Info: gebedapeldoorn055@gmail.com