Algemeen Leren en ontmoeten

Grijs en groen – over generaties in de kerk

Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de kerk? We hebben Corina Nagel-Herweijer uitgenodigd op een classicale vergadering ons daar meer over te vertellen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op de eerste avond deelt zij met ons de belangrijke inzichten uit het onderzoek. Er is ook ruimte voor vragen. Op de tweede avond zoeken we verdere verdieping. Er zijn dan meerdere gesprekstafels waaraan je met elkaar in gesprek gaat over een bepaald thema. Bv. thematafel ‘leren geloven als je weinig andere christenen kent’ of ‘welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren’. We hopen dat we elkaar aan deze tafels ook kunnen inspireren en/of waardevolle ideeën met elkaar kunnen delen.

Iedereen die in de gemeente werkt met kinderen en jongeren en natuurlijk ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We stellen het op prijs als je doorgeeft als je van plan bent te komen. Stuur dan een mail aan de scriba van de classis: cvveluwe@kpnmail.nl.

13 februari, 19.30 uur – 20.45 uur; Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn.