Algemeen Pastoraat

Een veilige gemeente

Als Fontein willen we graag een gemeente zijn, waar iedereen zich veilig en gezien voelt. We hebben hier als Kerkenraadscommissie over nagedacht en er de volgende woorden aan gegeven:

  • We mogen en kunnen onszelf zijn
  • We respecteren elkaar en elkaars grenzen
  • We gaan op een liefdevolle manier met elkaar om
  • We veroordelen elkaar niet
  • We kunnen elkaar vertrouwen
  • We vergeven elkaar, zoals Christus ons vergeven heeft

We beseffen dat we beschrijven wat we graag willen zijn, maar dat dit helaas niet altijd de realiteit is. En hoe gaan we ermee om als je geen veiligheid ervaart, op welke manier dan ook? Binnen De Fontein is er de mogelijkheid om met een vertrouwenspersoon te praten. Het lijkt logisch, maar we willen benadrukken dat alles wat je hier bespreekt in vertrouwen blijft. Er zijn binnen De Fontein meerdere vertrouwenspersonen aanwezig. Dat zijn:

Bij hen kun je altijd terecht met je verhaal. En als het nodig is kan de vertrouwenspersoon je  doorverwijzen naar verdere (externe) begeleiding. Blijf niet rondlopen met gevoelens van onveiligheid, je bent het waard om geholpen te worden.