Algemeen

Doopdienst

Deze zondag zal Sander Ris de kleine Faas dopen en Suze opdragen – een bijzondere viering! Samen met de ouders is de dienst voorbereid. We lezen een verhaal van Jezus, dat van oudsher een plekje heeft gekregen in de Veertigdagentijd: hoe Jezus op een berg van gedaante verandert – en even zichtbaar wordt wie Hij echt is (Matteüs 17:1-13). Het is een doorslaggevend moment in Jezus’ leven en in de Evangeliën. Het daagt je uit om na te denken over de beslissende momenten in jouw leven. Je bent van harte welkom! Ook na de dienst. Dan is er koffie, thee, fris en gebak.